Rekonštrukcia českého konzulátu v Košiciach

5

Názov stavby: Rekonštrukcia českého konzulátu v Košiciach