Referencie

Referenčný zoznam stavieb

Referenčný zoznam stavieb, ktoré naša spoločnosť zrealizovala
kde celkové náklady za realizáciu jednotlivých stavieb
presahovali čiastku 1 mil.až 1, 7 mil. EUR.

Medzi prioritných odberateľov stavebných prác patria :

1. Ministerstvo vnútra SR
2. Ministerstvo obrany SR
3. Ministerstvo kultúry SR
4. Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Krajské riaditeľstvo PZ Košice
6. Krajské riaditeľstvo PZ Banská Bystrica
7. U.S. Steel Košice

Výstavba , rekonštrukcia a obnova bytovej a občianskej výstavby:

- Rekonštrukcia bazénu KRÚ MV SR Bystrá Liptovský Ján
- Rekonštrukcia objektu KRÚ MV SR Bystrá Liptovský Ján
- Výstavba tenisového kurtu KRÚ MV SR Bystrá Liptovský Ján
- Rekonštrukcia objektov KR PZ Košice
- Rekonštrukcia budovy OO PZ PEREŠ pre KR PZ Košice
- Rekonštrukcia budovy OR PZ OBRANCE pre KR PZ Košice
- Rekonštrukcia budovy HO PZ Maťovské Vojkovce pre KR PZ Košice
- Rekonštrukcia budovy HO PZ Jablonov nad Turňou pre KR PZ Košice
- Rekonštrukcia budovy OO PZ TORNAĽA pre KR PZ Banská Bystrica
- Rekonštrukcia budovy OO PZ VINICA pre KR PZ Banská Bystrica

- Rekonštrukcia nemocnice s poliklinikou pre MO SR / NATO / - SLIAČ
- Rekonštrukcia leteckého hangáru Brno MO SR – Sliač
- Rekonštrukcia leteckého hangáru Vítkovice MO SR - Sliač
- Rekonštrukcia b. č. 34 dielňa opráv pre MO SR - Martin
- Rekonštrukcia b. č. 1 – pre MO SR - Vlkanová
- Oprava budovy č. 48 informačného úseku MO SR – Prešov
- Rekonštrukcia budovy strelnice Martin – Sučany pre MO SR /NATO/ - Sučany

- Rekonštrukcia budovy štátnej filharmónie – Košice
- Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla – Košice
- Rekonštrukcia priestorov opery a baletu Štátneho divadla – Košice
- Rekonštrukcia budovy EB Košice, Štátneho divadla – Košice

- Rekonštrukcia detskej onkológie FN s P Košice I – IV ETAPA
- Rekonštrukcia oddelenia detskej onkológie pre Nadáciu detskej onkológie

- Rekonštrukcia oddelenia detskej onkológie pre U.S.Steel Košice
- Rekonštrukcia objektov pre U.S.Steel Košice

Pozemné a priemyselné stavby:

- Rekonštrukcia bariérovej strelnice Martin - Sučany pre MO SR /NATO/ - SUČANY
- Rekonštrukcia leteckého hangáru Vitkovice pre MO SR /NATO/ - SLIAČ
- Rekonštrukcia leteckého hangáru BRNO pre MO SR /NATO/ - SLIAČ

- Rekonštrukcia leteckého hangáru pre U.S.Steel Košice
- Oprava striech na DL Sva pre pre U.S.Steel Košice

- Oprava strechy strojovne VOJANY


Inžinierske, vodohospodárske a ekologické stavby:

- Realizácia nádrže HO PZ Čertižné pre KR PZ Košice
- Realizácia nádrže HO PZ UBĽA pre KR PZ Košice
- Realizácia nádrže HO PZ ZBOJ pre KR PZ Košice
- Výstavba nádrže PHM OR PZ ROŽŇAVA pre KR PZ Košice

- Ekologizácia suchej haldy a likvidácia odpadu pre U.S.Steel Košice
- Montáž systému Techniloor COOR - Rinda pre U.S. Steel Košice
- Rekonštrukcia nádrže č.4 pre U.S.Steel Košice

- Výstavba meracích systémov pre mesto Košice – VVS Košice
- Rekonštrukcia ČOV ŠACA pre VVS Košice

- Oprava deliacej steny medziblokov 4,5 EVO I VOJANY
- Generálna oprava komína EVO I VOJANY