Rekonštrukcia leteckého hangáru Vítkovice MO SR – Sliač

u
Názov stavby: Rekonštrukcia leteckého hangáru Vítkovice MO SR – Sliač