Rekonštrukcia leteckého hangáru pre U.S.Steel Košice

h4c1

Názov stavby: Rekonštrukcia leteckého hangáru pre U.S.Steel Košice