Rekonštrukcia budovy strelnice Martin – Sučany pre MO SR /NATO/ – Sučany

1

Názov stavby: Rekonštrukcia budovy strelnice Martin – Sučany pre MO SR /NATO/ - Sučany