Pripravujeme: Bytový dom „NA KOPCI“

kvp

Názov stavby: Bytový dom „NA KOPCI“

Lokalita: Stierova ul. Košice, Slovenská republika

Parc. č: 1624/4

Investor: IRES R + M s.r.o, Žižkova 19, Košice