Rekonštrukcia leteckého hangáru Brno MO SR – Sliač

3
Názov stavby: Rekonštrukcia leteckého hangáru Brno MO SR – Sliač