Novostavba rodinného domu – „Bungalov“

Uvodna foto 413x440

Názov stavby: Novostavba rodinného domu - „Bungalov“ v k. ú. Sokoľ, p.č. 591/2 okr. Košice - okolie

Miesto stavby: Záhradná ulica

Katastrálne územie: Sokoľ 4

Informačné údaje
Rodinný dom
Oplotenie
Vodovodná prípojka
Dažďová kanalizácia